Dit privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie die kan worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt, de website bezoekt, vragen stelt of ons belt. Neem even de tijd om de volgende informatietekst door te lezen. Hier leest u hoe de skischool SKI PRO AUSTRIA met uw persoonlijke gegevens omgaat, welke soorten gegevens worden verzameld, hoe en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, aan wie deze gegevens worden doorgegeven en hoe de persoonlijke gegevens worden beschermd. Uw persoonlijke rechten zijn van het grootste belang en SKI PRO AUSTRIA stelt alles in het werk om deze rechten te beschermen. Alle verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming die verder gaan dan deze verklaring inzake gegevensbescherming blijven onverlet.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld?
Uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt om de klantenservice te verbeteren, de toegang tot de website te vergemakkelijken en diensten op maat aan te bieden. Via uw persoonsgegevens kunt u geïnformeerd worden over de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Als u niet op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen en actuele informatie over producten en diensten, laat het ons dan weten.

Welke gegevens worden verzameld?
Er zijn een aantal situaties waarin uw persoonlijke informatie ons helpt een betere service te verlenen. U kunt bijvoorbeeld gevraagd worden om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u een transactie aangaat. Alleen informatie die relevant is voor de situatie wordt gevraagd. Dit kan uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en voorkeursmethode voor contact omvatten. Daarnaast wordt informatie verzameld voor marktonderzoek, zoals de activiteit van klanten, om de klant beter te leren kennen en daardoor een effectievere dienstverlening te kunnen bieden. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke informatie het nuttigst is voor klanten en welke delen van de website en internetdiensten voor hen het meest interessant zijn.

Worden persoonlijke gegevens gedeeld?
De bescherming van uw persoonlijke rechten wordt zeer serieus genomen. Er wordt geen contactinformatie verkocht of uitgeleend aan andere aanbieders. Soms worden wij door de wet of een gerechtelijke procedure verplicht uw persoonlijke gegevens bekend te maken.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens beschermd?
Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik, alsmede tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Integriteit van uw persoonsgegevens
Er wordt voor gezorgd dat uw persoonsgegevens altijd juist, volledig en actueel zijn voor de beoogde doeleinden. Daartoe worden passende beschermingsmaatregelen genomen. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en op te vragen door contact met ons op te nemen via e-mail.

Vragen over de bescherming van persoonlijke rechten
Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen. Natuurlijk kunt u vragen welke gegevens over u worden verwerkt, waar ze vandaan komen en waarvoor ze worden gebruikt. U kunt ook ten onrechte verwerkte gegevens laten verwijderen. De bepalingen van de wet op de gegevensbescherming zijn van toepassing.


De skischool SKI PRO AUSTRIA heeft het recht de gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Bij belangrijke wijzigingen wordt op onze website een desbetreffende mededeling gepubliceerd, samen met de bijgewerkte versie van de gegevensbeschermingsverklaring.

Privacybeleid

Verklaring betreffende de informatieplicht
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Algemeen
Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik van persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet.

U kunt uw toestemming te allen tijde (ook gedeeltelijk) intrekken door een e-mail te sturen naar info@skiproaustria.at. Dit kan de functionaliteit van de op deze website aangeboden inhoud beïnvloeden, met name omdat sommige gegevenstoepassingen noodzakelijk zijn om de door u gevraagde dienst te leveren.

Bovendien hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op gegevensoverdraagbaarheid, op correctie of verwijdering van persoonsgegevens en op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@skiproaustria.at.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit
 • in Oostenrijk: www.dsb.gv.at
 • in Duitsland: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
 • in Italië: http://www.garanteprivacy.it/ 
 • Nationale gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.dsb.gv.at/links

Persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG alleen op rechtmatige wijze verwerkt en doorgegeven (met name om contractuele verplichtingen na te komen of op basis van uw toestemming).

Neem contact op met
Indien u per e-mail en/of contactformulier contact opneemt met SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG, worden de persoonlijke gegevens die u daar invult, in het bijzonder naam en e-mailadres, gedurende 3 jaar opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevensverwerking is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van het contract overeenkomstig § 8 lid 3 nr. 4 DSG en Art 6 lid 1 lit b DSGVO.

Als u opmerkingen of andere bijdragen achterlaat in de daarvoor bestemde velden, wordt uw IP-adres maximaal zes maanden bewaard. Het doel van deze opslag is de verantwoordelijke partij te kunnen identificeren in geval van eventuele juridische overtredingen. Het is daarom in het hogere belang van SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG overeenkomstig § 8 lid 1 nr. 4 DSG en Art 6 lid 1 lit f DSGVO.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

Presentatie van de website
SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG slaat de volgende gegevens op telkens wanneer de website www.skiproaustria.at (hierna "website" genoemd) wordt geraadpleegd: Naam van de bezochte website, opgevraagd bestand, datum/tijd, volume van de overgedragen gegevens, melding van succesvolle opvraging, browsertype/versie, besturingssysteem, eerder bezochte pagina en IP-adres.

De opslag op korte termijn van het IP-adres van uw eindapparaat is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van de inhoud van de website en dus in overeenstemming met § 8 lid 3 Z 4 DSG en in overeenstemming met Art 6 lid 1 lit b DSGVO voor de uitvoering van het contract. Uw IP-adres wordt verwijderd nadat u klaar bent met het gebruik van de website.

SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG gebruikt bovengenoemde gegevens alleen voor statistische doeleinden.

Cookies
Wanneer u de website bezoekt, worden één of meer cookies (kleine tekstbestanden) op uw eindapparaat opgeslagen. Het doel hiervan is om de service van de SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG te verbeteren door bijvoorbeeld gebruikersinstellingen op te slaan.

Het is ook mogelijk de website te gebruiken zonder cookies. U kunt de opslag van cookies in uw browser deactiveren, ze beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt opgeslagen. U kunt de cookies te allen tijde van de harde schijf van uw computer verwijderen met behulp van de gegevensbeschermingsfuncties van uw browser. In dat geval kunnen de functies en de gebruiksvriendelijkheid van de website worden beperkt.

Serverlogbestanden
De aanbieder van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browser type en browser versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres 

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

SSL-codering
Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aanvragen die u naar SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel. Als SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Gegevensopslag tijdens het online boeken
Wij wijzen erop dat het online boekingssysteem ten behoeve van de online boeking en de daaropvolgende contractverwerking cookies en de IP-gegevens van de houder van de verbinding opslaat, evenals de gegevens van de persoon die de boeking maakt die tijdens de online boeking worden verstrekt.
Bovendien worden alle voor de boeking vereiste gegevens door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het contract. De door u verstrekte gegevens zijn nodig voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet afsluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de betreffende kanaalbeheerder, het hotelprogramma of de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende bank/betalingsdienstverlener voor het afschrijven van de onlineboeking, alsmede aan onze belastingadviseur voor het vervullen van onze fiscale verplichtingen.
Als de online boeking wordt geannuleerd, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. In geval van een succesvolle online boeking worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot het verstrijken van de fiscale bewaartermijn (7 jaar).
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG alsmede art. 6, lid 1 lit a (toestemming) en/of lit b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de DSGVO.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten zolang u de website www.skiproaustria.at gebruikt. Voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS is een adequaatheidsbesluit (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE ) van de Europese Commissie beschikbaar.

Google zal de overgedragen gegevens namens SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteiten en het internetgebruik te leveren. Google kan deze gegevens ook aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. In dat geval is het echter mogelijk dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u op: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

Google AdWords Remarketing
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing. Google Remarketing is een reclamedienst van Google om eerdere bezoekers van de website te targeten.

Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Daartoe worden cookies op uw eindapparaat opgeslagen en gebruikt om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. De identificatie van de gebruiker vindt plaats via cookies die in de webbrowser worden geplaatst. Met behulp van de tekstbestanden kan het gedrag van de gebruiker bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame.

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u de Display Preferences Manager gebruiken om het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uit te schakelen en advertenties op het Google Display Network aan te passen door Google te bezoeken op https://adssettings.google.com/?hl=de.

Google Maps
De website van SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG maakt gebruik van de Google Maps API van Google Inc. gevestigd in de VS om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps functies worden gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt door Google. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google lettertypen
Wij integreren bepaalde lettertypen via de dienst Google Fonts van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Dit is nodig voor de weergave van het gebruikte lettertype. Het lettertype wordt geïntegreerd door de Google-server aan te roepen en wordt in de cache van de browser geladen. Bij het downloaden van het lettertype worden uw IP-adres en de door u bezochte website doorgegeven aan Google. Meer informatie vindt u hier. Google Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq
Gebruiksvoorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Facebook aangepaste doelgroepen
SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG maakt op haar website gebruik van Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences is een advertentiedienst van Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, VS, waarmee eerdere bezoekers van de website kunnen worden getarget.

Facebook gebruikt cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. De identificatie van de gebruiker vindt plaats via cookies die in de webbrowser worden opgeslagen. Met behulp van de cookies kan het gedrag van de gebruiker bij het bezoeken van de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde reclame.

Als u geen op interesses gebaseerde reclame op Facebook wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Plug-in voor sociale media
SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG maakt op haar website gebruik van zogenaamde social media plug-ins (interfaces naar sociale netwerken). Bij een bezoek aan de website maakt het systeem door de integratie van de social media plug-ins automatisch verbinding met het betreffende sociale netwerk en geeft gegevens door (IP-adres, bezoek aan de website, etc.).

De gegevensoverdracht gebeurt zonder tussenkomst en buiten de verantwoordelijkheid van SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG. SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG wijst erop dat u deze gegevensoverdracht kunt voorkomen door uit te loggen bij de betreffende sociale netwerken voordat u de website bezoekt. Alleen in de "ingelogde" toestand kan het sociale netwerk via automatische gegevensoverdracht specifieke gegevens aan uw activiteitenprofiel toewijzen.
De automatisch doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt door de exploitanten van de sociale netwerken en niet door SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG.

Voor meer informatie hierover, met inbegrip van de inhoud van de gegevensverzameling door de sociale netwerken, verwijzen wij u rechtstreeks naar de website van het desbetreffende sociale netwerk. Daar kun je ook je privacy-instellingen aanpassen.

De op de website geïntegreerde sociale netwerken zijn:

"Facebook"
Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, VS.
Meer informatie op: https://de-de.facebook.com/policy.php

Andere hulpmiddelen van derden
Onze website gebruikt functies, widgets of plugins van

 • Hotel das liebling (rating widget): Hotel das liebling, familie Dreier, Am Golfplatz 30a, A-6213 Pertisau am Achensee.
 • Webcams: Mayrhofner Bergbahnen Aktiengesellschaft, Ahornstraße 853, A-6290 Mayrhofen
 • Intermaps: intermaps AG+GmbH, Schönbrunner Straße 80/6, 1050 Wenen, Oostenrijk.

Het IP-adres wordt doorgegeven aan deze instrumenten van derden om hun werking te garanderen. Wij hebben er geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan voor statistische doeleinden of iets dergelijks. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaringen van de respectieve diensten.

Nieuwsbrief
Als u zich wilt abonneren op de gratis nieuwsbrief van SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG, hoeft u alleen uw e-mailadres in te vullen waarnaar de nieuwsbrief moet worden gestuurd. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract overeenkomstig § 8 lid 3 Z 4 DSG en Art 6 lid 1 lit b DSGVO. Verdere persoonlijke gegevens zoals voor- en achternaam, interesses ... zijn optioneel. Deze aanvullende persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren.

Voor de registratie wordt de double opt-in procedure gebruikt. Na registratie ontvangt u een bevestigings- en autorisatiemail op het door u opgegeven e-mailadres, waarin u wordt gevraagd op de daarin opgenomen link te klikken. Dit zorgt ervoor dat alleen de bevoegde gebruiker van het opgegeven e-mailadres zich kan inschrijven op onze distributielijst voor nieuwsbrieven.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U kunt ook een e-mail sturen naar
info@skiproaustria.at. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief.

Voor zover wij de relevante informatie in het kader van de contractuele relatie met u hebben ontvangen, behoudt SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG zich het recht voor om voor eigen reclamedoeleinden uw voor- en achternaam, postadres, geboortejaar en beroep, branche- of bedrijfsnaam permanent op te slaan in samenvattende lijsten en deze informatie te gebruiken om u per brief interessante aanbiedingen en informatie over aanbiedingen van SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG toe te sturen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel door een bericht te sturen naar info@skiproaustria.at.

Concurrentie
Bij deelname aan wedstrijden die op de website van SKI PRO AUSTRIA Skischool Mayrhofen Gager GmbH & CO KG worden aangeboden, worden persoonlijke gegevens verzameld, namelijk titel, voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres en land. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de wedstrijd, in het bijzonder voor de toewijzing van de deelnameformulieren aan de respectieve deelnemers en voor de vaststelling en bekendmaking van de winnaars - dus in overeenstemming met § 8 lid 3 Z 4 DSG en in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit b DSGVO voor de uitvoering van de overeenkomst.

De ontvangen persoonsgegevens worden door SKI PRO AUSTRIA Skischule Mayrhofen Gager GmbH & CO KG alleen verwerkt en gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijd. De persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de wedstrijd en - om eventuele winst- en schadeclaims te verwerken - maximaal drie jaar daarna, en vervolgens gewist.

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat u ermee akkoord dat uw naam op deze website en op sociale mediakanalen wordt gepubliceerd als u wint.

Als u vragen heeft over de gegevensverwerking, kunt u ons bereiken via de volgende contactgegevens:

SSM GmbH
Tuxerstrasse 714
6290 Mayrhofen
ATU78809657

Tel.: +43 5285 64400 11
E-Mail: info@skiproaustria.at